Apakah Syarat-syarat Cukai Pegangan Singapura IRAS?

Apabila ia datang kepada Perniagaan Antarabangsa, pembayar mesti menahan cukai apabila jenis pembayaran tertentu (contohnya faedah, royalti, perkhidmatan dan sebagainya) dibuat kepada syarikat bukan pemastautin tertakluk kepada peraturan pelbagai bidang kuasa ...

Kewajipan Cukai Pemotongan biasanya bergantung kepada pelbagai faktor seperti sama ada Pengelakan Perjanjian Double Tax terdapat di antara negara-negara 2.

Lee & Hew International Tax boleh membantu anda dalam mengelakkan perangkap Cukai Antarabangsa, dan memaksimumkan simpanan anda tanpa mengorbankan pematuhan.

Bagaimana kita melakukannya? Bercakap dengan kami hari ini.