GST Singapore Tarikh dan Permintaan Pengumuman untuk Pelanjutan

Nota: GST Singapura, juga dikenali sebagai "Cukai Barangan dan Perkhidmatan" bersamaan dengan "Cukai Nilai Ditambah" atau VAT dalam bidang kuasa lain.

Tarikh dan Permintaan Perluasan

Apakah kewajipan syarikat berdaftar GST Singapura?

Syarikat-syarikat berdaftar GST Singapura dikehendaki untuk mem-e-memulangkan pulangan CBP anda dan membayar sebarang cukai yang perlu dibayar oleh tarikh yang sepatutnya. Anda mesti memfailkan penyata GST 'Tiada' walaupun tiada aktiviti perniagaan semasa tempoh perakaunan.

Bilakah mesti GST Singapura mencatatkan fail Syarikat dan membayar GST?

Both GST returns and payment are due one month after the end of the accounting period covered by the GST return . If you are on GIRO plan for GST payment, GIRO deductions are on the 15th day of the month after the payment due date.

Adakah terdapat penalti untuk pemfailan lewat dan pembayaran lewat GST oleh Syarikat Singapura?

Penalties will be imposed if you are late in filing your GST return and making payment.

Bolehkah saya meminta sambungan kepada tarikh akhir pemfailan GST?

All Singapore GST registered companies or business need to put in place systems to track their transactions, and plan their resources to submit their GST returns on time.

Pengecualian hanya akan dibuat untuk perniagaan baru yang berdaftar dan bagi keadaan yang termasuk dalam senarai alasan yang boleh diterima di bawah.

Alasan Boleh Diperluas

Tidak. Alasan yang Boleh Diterima Contoh Dokumen Diperlukan Sambungan maksimum diberikan
1 Syarikat atau perniagaan berdaftar GST yang baru (pulangan 1st GST) Tiada Bulan 1
2 Bencana kebakaran Laporan polis; Tuntutan insurans minggu 2
3 Pecahan sistem komputer Laporan khidmat IT
4 Pembelian perisian perakaunan dan / atau sistem IT baru Invois cukai
5 Kakitangan perakaunan utama cuti perubatan yang panjang (lebih daripada seminggu 1) atau cuti hospital Sijil perubatan / hospitalisasi

Sebab-sebab yang pengawal selia tidak akan diterima untuk pelanjutan pemfailan GST

Tidak. Alasan Yang Tidak Boleh Diterima
1 Kakitangan di cuti bersalin
2 Pengarah atau kakitangan utama akaun adalah di luar negara
3 Kakitangan telah meletak jawatan tanpa penyerahan sewajarnya
4 Penutupan akaun pada akhir tahun
5 Personel akaun baru tidak tahu bagaimana menangani masalah GST
6 Tiada komputer
7 Tidak cukup tenaga untuk mengendalikan perkara GST

Lee & Hew Public Accounting Corporation Tax Compliance Division specialises in helping Companies comply with all aspects of Singapore Taxation Regulations including GST, Personal, Corporate, Withholding Tax and Other Indirect Taxes.

Untuk maklumat lanjut tentang bagaimana Perbadanan Perakaunan Awam Lee & Hew dapat membantu anda mematuhi peraturan CBP, hubungi kami di + 65 6817 6699 or + 65 9126 0056.

Sebagai alternatif, anda boleh menghantar kami e-mel ke enquiries@leeandhew.com.sg