Perubahan Timeline Peraturan 2018 untuk Syarikat-syarikat Singapura - Mesyuarat Agung Tahunan dan Penyerahan Penyata Tahunan Tarikh Bertepatan

Pindaan Perundangan Utama Mengambil Kesan untuk Syarikat Singapura dengan FYEs yang berakhir pada dan selepas 31 Ogos 2018

Pada Mac 2017, Parlimen meluluskan Rang Undang-undang Syarikat (Pindaan) 2017. Beberapa pindaan ini bertujuan mengurangkan beban pengawalseliaan bagi syarikat-syarikat Singapura, dan pindaan ini akan berkuat kuasa sebaik sahaja 31 Ogos 2018. Salah satu pindaan perundangan utama yang perlu anda ambil perhatian ialah:

Penjajaran garis masas untuk Mesyuarat Agung Tahunan ("AGM") dan Penyata Tahunan ("AR") Tarikh Akhir Kewangan (FYE)

1 The requirements for Singapore Companies holding Annual General Meetings and filing annual returns have been simplified and deadlines are now tied to a company’s Financial Year End (FYE) as follows:

  • Syarikat yang disenaraikan mesti mengadakan AGM dalam bulan 4 selepas FYE dan memfailkan AR dalam bulan 5 selepas FYE.
  • Syarikat-syarikat lain mesti memegang AGM dalam bulan 6 selepas FYE dan memfailkan AR dalam bulan 7 selepas FYE.

2 The Annual Return can only be filed:

(i) selepas Mesyuarat Agung Tahunan telah diadakan;

(ii) selepas penyata kewangan dihantar jika syarikat tidak perlu mengadakan AGM; atau

(iii) selepas FYE untuk syarikat dorman swasta yang dikecualikan daripada menyediakan penyata kewangan.

Safeguards against Singapore Companies arbitrary changing of financial year end

3 To prevent companies from arbitrarily changing their FYE, the following safeguards are in place:

(a) Syarikat-syarikat mesti memberitahu Pendaftar FYE mereka apabila diperbadankan dan apa-apa perubahan seterusnya;

(b) Melainkan jika diluluskan selainnya oleh Pendaftar, jangka masa sesuatu tahun kewangan syarikat mestilah tidak lebih daripada bulan 18 pada tahun penubuhan; dan

(c) Syarikat mesti memohon kepada Pendaftar untuk kelulusan untuk mengubah FYE mereka jika:

- perubahan dalam keputusan FYE dalam tahun kewangan yang lebih panjang daripada bulan 18; atau

- FYE telah ditukar dalam tempoh 5 terakhir.

Apa yang perlu dilakukan oleh Syarikat Singapura jika mereka belum membuat keputusan pada Tahun Kewangan Akhir?

4 Singapore Companies incorporated before 31 August 2018 will have their Financial Year End deemed by law to be the anniversary of the date previously notified to the Registrar as their FYE date. This notification has got to be via an annual return/change of FYE transaction. If there is no such notification made before 31 August 2018, the anniversary of the date of incorporation will be deemed by law to be the FYE for a Singapore Company.

Apa yang perlu dilakukan oleh Syarikat Singapura jika mereka ingin menukar Tahun Kewangan mereka?

5 Singapore Companies intending to change their FYE for the current or previous financial years may thus wish to change their FYE before 31 August 2018 by lodging a “Change of Financial Year End” transaction via BizFile+. Transaksi ini adalah percuma.

Bahagian Perakaunan Korporat Perbadanan Awam Lee & Hew mengkhususkan diri dalam membantu Syarikat mematuhi semua aspek Undang-undang Syarikat Singapura melalui penasihat pengawalseliaan pematuhan, pengarah nomini dan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat dan banyak lagi.

Bercakap kepada Perbadanan Perakaunan Awam Lee & Hew hari ini di + 65 6817 6699 or + 65 9126 0056.

Sebagai alternatif, anda boleh menghantar kami e-mel ke enquiries@leeandhew.com.sg